Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


start

Technologie semantyczne i sieci społecznościowe

Prowadzący

Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
ul. Piotrowo 2
60-965 Poznań

Miejsce przedmiotu w programie studiów

Przedmiot obieralny na II stopniu studiów magisterskich na kierunku Informatyka

Przedmiot skierowany do studentek i studentów następujących specjalności:

 • Inteligentne systemy wspomagania decyzji (ISWD)
 • Technologie przetwarzania danych (TPD)
 • Technologie wytwarzania oprogramowania (TWO)

Cele

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcjami i technologiami Web 2.0 (serwisy i sieci społecznościowe) i Web 3.0 (semantyczna sieć WWW) oraz nauczenie sposobów użytkowania i projektowania systemów wykorzystujących technologie semantyczne i społecznościowe.

Opis przedmiotu

Program przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia:

 • wprowadzenie do semantycznej sieci WWW (ang. Semantic Web) / Web 3.0, architektura semantycznej sieci WWW,
 • język opisu zasobów Resource Description Framework (RDF),
 • język reprezentacji wiedzy RDF Schema (RDFS), mikroformaty i standard RDFa, inicjatywa Linking Open Data (projekt DBpedia),
 • język reprezentacji ontologii Web Ontology Language (OWL)
 • język zapytań SPARQL
 • semantyczne Wiki
 • systemy rekomendacyjne
 • adnotacje zasobów (ang. semantic tagging), semantyczne wyszukiwanie informacji (ang. semantic search), mash-ups
 • zastosowania technologii Web 2.0 i Web 3.0: programowanie API wybranych serwisów społecznościowych
 • wprowadzenie do sieci społecznościowych
 • analiza sieci społecznościowych
 • identyfikacja wpływowych węzłów w sieciach społeczonściowych
 • wizualizacja sieci społecznościowych
 • modele sieci złożonych
 • procesy rozprzestrzeniania się w sieciach złożonych
 • predykcja połączeń i klasyfikacja wierzchołków

Wymagane wiadomości

Znajomość podstawowych technologii internetowych (język XML), podstaw logiki, baz danych, podstaw reprezentacji wiedzy i automatycznego wnioskowania (sztuczna inteligencja). Przyda się też podstawowa znajomość R i Pythona.

Forma prowadzonych zajęć

Przedmiot obejmuje cykl wykładów i laboratoriów. Celem laboratoriów jest ilustracja zagadnień i technologii omawianych w trakcie wykładu. Spotkania laboratoryjne poświęcone są prezentacji poszczególnych narzędzi (Protege, Pajek, UCI*Net, Gephi, Tulip, visone) oraz bibliotek programistycznych (NetworkX, igraph/R, igraph/Python).

Wiedza zdobyta podczas laboratorium przyda się podczas pracy nad projektami zaliczeniowymi. Wszystkie projekty zaliczeniowe są prezentowane na końcu semestru w formie publicznego konkursu, bezpośrednio po prezentacji wszyscy studenci mogą głosować, wskazując ich zdaniem najciekawsze projekty. Trzy najpopularniejsze projekty zostaną nagrodzone.

Tu można zapoznać się z przykładowymi pomysłami na projekt

Metody oceny

Wykład i laboratorium są zaliczane na podstawie punktów. Punkty zdobywacie przez obecności, udział w quizach i realizację zadań laboratoryjnych oraz projekt zaliczeniowy. W zależności od uzyskanej liczby punktów otrzymujecie następujące oceny:

punkty ocena
powyżej bardzo dobry
80-84 dobry plus
65-79 dobry
60-64 dostateczny plus
40-59 dostateczny
poniżej niedostateczny

Punkty można uzyskać za:

laboratorium
 • 5 pkt za obecność na laboratorium
 • 15 pkt za zrealizowanie zadania stanowiącego podsumowanie laboratorium (każde zadanie ma 2-tygodniowy termin przydatności do spożycia), zadanie może być oddane najpóźniej dwa tygodnie po laboratorium. W czasie semestru będą dostępne do realizacji 4 zadania.
wykład
 • 2 pkt za obecność na wykładzie
 • do 4 pkt za odpowiedzi w quizie (quiz będzie dostępny przez 6 dni po zakończeniu każdego wykładu)
 • punkty za pozycję w rankingu projektów zaliczeniowych(ranking powstanie w wyniku głosowania po publicznej prezentacji projektów):
  • 70pkt - I miejsce,
  • 60pkt - II miejsce,
  • 50pkt - III miejsce,
  • 40pkt - każde kolejne miejsce

aktualny ranking punktowy

Wykłady

Laboratoria

Bibliografia

 1. Krzysztof Goczyła,Ontologie w systemach informatycznych, EXIT,2011
 2. Semantic Web Programming, John Hebeler, Matthew Fisher, Ryan Blace, Andrew Perez-Lopez, Mike Dean, Wiley, 2009
 3. Semantic Web for the Working Ontologist, Dean Allemang and Jim Hendler, Morgan Kaufmann , 2008
 4. Albert-Laszlo Barabasi. Linked: How Everything Is Connected to Everything Else and What It Means. Plume, reissue edition, April 2003.
 5. Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space (1st edition), Tom Heath and Christian Bizer, Synthesis Lectures on the Semantic Web: Theory and Technology, 2011, 1:1, 1-136. Morgan & Claypool
start.txt · ostatnio zmienione: 2018/06/13 13:12 przez mmorzy

Narzędzia strony