Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


start

Technologie semantyczne i sieci społecznościowe

Prowadzący

Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
ul. Piotrowo 2
60-965 Poznań

Dodatkowe informacje związane z przedmiotem pojawiają się na Twitterze pod hashtagiem #tsiss

Blog przedmiotu

Miejsce przedmiotu w programie studiów

Przedmiot obieralny na II stopniu studiów magisterskich na kierunku Informatyka

Przedmiot skierowany do studentek i studentów następujących specjalności:

 • Inteligentne systemy wspomagania decyzji (ISWD)
 • Technologie przetwarzania danych (TPD)
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu (SiZ)
 • Sieci komputerowe i systemy rozproszone (SKiSR)

Cele

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcjami i technologiami Web 2.0 (serwisy i sieci społecznościowe) i Web 3.0 (semantyczna sieć WWW) oraz nauczenie sposobów użytkowania i projektowania systemów wykorzystujących technologie semantyczne i społecznościowe.

Opis przedmiotu

Program przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia:

 • wprowadzenie do semantycznej sieci WWW (ang. Semantic Web) / Web 3.0, architektura semantycznej sieci WWW,
 • język opisu zasobów Resource Description Framework (RDF),
 • język reprezentacji wiedzy RDF Schema (RDFS), mikroformaty i standard RDFa, inicjatywa Linking Open Data (projekt DBpedia),
 • język reprezentacji ontologii Web Ontology Language (OWL)
 • język zapytań SPARQL
 • technologie semantyczne w relacyjnych bazach danych
 • semantyczne Wiki
 • systemy rekomendacyjne
 • wprowadzenie do sieci społecznościowych
 • analiza sieci społecznościowych
 • identyfikacja wpływowych węzłów w sieciach społeczonściowych
 • wizualizacja sieci społecznościowych
 • adnotacje zasobów (ang. semantic tagging), semantyczne wyszukiwanie informacji (ang. semantic search), mash-ups
 • zastosowania technologii Web 2.0 i Web 3.0: programowanie API wybranych serwisów społecznościowych

Wymagane wiadomości

Znajomość podstawowych technologii internetowych (język XML), podstaw logiki, baz danych, podstaw reprezentacji wiedzy i automatycznego wnioskowania (sztuczna inteligencja), umiejętność programowania w języku Java.

Forma prowadzonych zajęć

Przedmiot obejmuje cykl wykładów i laboratoriów. Celem laboratoriów jest ilustracja zagadnień i technologii omawianych w trakcie wykładu. Spotkania laboratoryjne poświęcone są prezentacji poszczególnych narzędzi (Protege, Oracle Semantic Technologies, Pajek, UCI*Net, Gephi, Tulip). Wiedza zdobyta podczas laboratorium przyda się podczas pracy nad projektami zaliczeniowymi. Wszystkie projekty zaliczeniowe są prezentowane na końcu semestru w formie publicznego konkursu, bezpośrednio po prezentacji wszyscy studenci mogą głosować, wskazując ich zdaniem najciekawsze projekty. Trzy najpopularniejsze projekty zostaną nagrodzone.

Metody oceny

Wykład i laboratorium są zaliczane na podstawie punktów. Punkty zdobywacie przez obecności, udział w quizach i realizację zadań laboratoryjnych oraz projekt zaliczeniowy. W zależności od uzyskanej liczby punktów otrzymujecie następujące oceny:

Laboratorium:

punkty ocena poziom
powyżej bardzo dobry Master Yoda
87-94 dobry plus Jedi Master
77-86 dobry Jedi Knight
66-76 dostateczny plus Jedi Padawan
50-65 dostateczny Jedi Youngling
poniżej niedostateczny Jar-Jar Binks

Wykład (*aktualizacja*):

punkty ocena poziom
powyżej bardzo dobry Master Yoda
70-79 dobry plus Jedi Master
60-69 dobry Jedi Knight
50-59 dostateczny plus Jedi Padawan
40-49 dostateczny Jedi Youngling
poniżej niedostateczny Jar-Jar Binks

Punkty można uzyskać za:

laboratorium
 • 4 pkt za obecność na laboratorium
 • 4 pkt za zrealizowanie zadania stanowiącego podsumowanie każdego laboratorium (każde zadanie ma 2-tygodniowy termin przydatności do spożycia), zadanie może być oddane najpóźniej dwa tygodnie po laboratorium
wykład
 • 4 pkt za obecność na wykładzie
 • do 4 pkt za odpowiedzi w quizie (quiz będzie dostępny przez 6 dni po zakończeniu każdego wykładu)
 • punkty za pozycję w rankingu projektów zaliczeniowych(ranking powstanie w wyniku głosowania po publicznej prezentacji projektów): 50pkt - I miejsce, 40pkt - II miejsce, 35pkt - III miejsce, 30pkt - każde kolejne miejsce

aktualny ranking punktowy

Ankieta

TBD

Wykłady

 • 5.10 (A.Ławrynowicz) : wprowadzenie do technologii semantycznych: slajdy quiz
 • 20.10 (A.Ławrynowicz) : języki reprezentacji ontologii: RDFS, OWL slajdy quiz
 • 26.10 (A. Ławrynowicz): sparqlslajdy quiz
 • 9.11 - brak wykładu, wykład odbył się w dniu 28.10
 • 16.11 - brak wykładu, wykład odbył się w dniu 28.10
 • 7.12 (M. Piernik): wprowadzenie do sieci społecznościowych slajdy quiz
 • 14.12 (M. Piernik): miary sieci społecznościowych slajdy quiz
 • 21.12 (M. Piernik): quiz
 • 11.01 (M. Piernik): prawa potęgowe slajdy quiz
 • 18.01 (M. Piernik): ewolucja sieci społecznościowych slajdy quiz

Opis projektu zaliczeniowego

Laboratoria

Bibliografia

 1. Krzysztof Goczyła,Ontologie w systemach informatycznych, EXIT,2011
 2. Semantic Web Programming, John Hebeler, Matthew Fisher, Ryan Blace, Andrew Perez-Lopez, Mike Dean, Wiley, 2009
 3. Semantic Web for the Working Ontologist, Dean Allemang and Jim Hendler, Morgan Kaufmann , 2008
 4. Handbook on Ontologies, Staab, Rudi Studer, Springer, 2009
 5. Albert-Laszlo Barabasi. Linked: How Everything Is Connected to Everything Else and What It Means. Plume, reissue edition, April 2003.
start.txt · ostatnio zmienione: 2016/07/12 14:16 (edycja zewnętrzna)

Narzędzia strony