Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


laboratorium-igraph

BIblioteka R/igraph

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z biblioteką igraph i wykonanie podstawowych analiz i wizualizacji danych sieciowych w środowisku R. Poniższe ćwiczenie wykonaj korzystając z narzędzia RStudio.

1. Pobierz pliki zawierające tutorial:

2. Pobierz pliki danych potrzebne do tutorialu

3. Uruchom środowisko RStudio i otwórz plik tutorialu.

zadanie samodzielne (15 pkt)

1. Pobierz dowolną sieć z repozytorium https://icon.colorado.edu/#!/networks, przy czym sieć musi spełniać następujące warunki:

  • liczba wierzchołków musi przekraczać 50
  • krawędzie muszą posiadać wagę (jeśli nie możesz znaleźć takiej sieci, możesz krawędziom przypisać losowe wagi)
  • wierzchołki muszą posiadać przynajmniej jeden atrybut kategoryczny

2. Zaimportuj pobraną sieć do iGraph.

3. Przygotuj raport zawierający analizę wybranej przez Ciebie sieci. Raport należy przygotować w narzędziu RStudio przy użyciu formatu RMarkdown: https://rmarkdown.rstudio.com

3. Twój raport powinien zawierać następujące elementy:

  • wizualizację sieci, w której kolory wierzchołków są uzależnione od wartości atrybutu kategorycznego wierzchołka a grubość krawędzi uzależniona jest od wagi krawędzi
  • wizualizację sieci, w której wielkość wierzchołka jest uzależniona od pośrednictwa wierzchołka, a grubość krawędzi jest uzależniona od pośrednictwa krawędzi
  • wyznaczenie i wizualizację najdłuższej z najkrótszych ścieżek w sieci
  • wyznaczenie i wizualizację największej kliki w sieci
  • wyznaczenie i wizualizację rozkładu stopni wierzchołka (dla chętnych: proponuję spróbować narysować ten wykres przy użyciu biblioteki ggplot2)
  • wizualizację pokazującą odległość wszystkich wierzchołków od wybranego wierzchołka

4. Przygotowany przez siebie plik *.Rmd wraz z wygenerowanym plikiem *.pdf prześlij na adres Mikolaj.Morzy@put.poznan.pl. Termin przesyłania projektu to 16 maja 2018

laboratorium-igraph.txt · ostatnio zmienione: 2018/04/17 18:38 przez mmorzy