Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


laboratorium-neo4j

Baza danych Neo4J

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentek i studentów z możliwościami modelowania rzeczywistości przy użyciu grafowej bazy danych Neo4J oraz strukturą i składnią języka zapytań Cypher do grafowej bazy danych

praca z bazą danych

1. Wejdź na stronę https://beta.graphenedb.com/ i utwórz konto a następnie utwórz bazę danych i zaloguj się do serwisu lub wejdź na stronę http://www.neo4j.org/download i pobierz oraz zainstaluj lokalnie bazę danych.

2. Uruchom narzędzie Neo4j Web Admin interface

3. Rozpocznij pracę od utworzenia pojedynczego węzła reprezentującego Toma Hanksa

CREATE (n:Actor { name:"Tom Hanks" });

4. Wydaj zapytanie i wyświetl utworzony wierzchołek

MATCH (actor:Actor { name: "Tom Hanks" })
RETURN actor;

5. Odnotuj fakt występu T.Hanksa w filmie „Bezsenność w Seattle”

MATCH (actor:Actor)
WHERE actor.name = "Tom Hanks"
CREATE (movie:Movie { title:'Sleepless IN Seattle' })
CREATE (actor)-[:ACTED_IN]->(movie);

6. Znajdź Toma Hanksa i dodaj do własności wierzchołka informacje o dacie urodzenia aktora

MATCH (actor:Actor { name: "Tom Hanks" })
SET actor.DoB = 1944
RETURN actor.name, actor.DoB;

7. Rozszerz bazę danych o kilkanaście filmów

CREATE (matrix1:Movie { title : 'The Matrix', year : '1999-03-31' })
CREATE (matrix2:Movie { title : 'The Matrix Reloaded', year : '2003-05-07' })
CREATE (matrix3:Movie { title : 'The Matrix Revolutions', year : '2003-10-27' })
CREATE (keanu:Actor { name:'Keanu Reeves' })
CREATE (laurence:Actor { name:'Laurence Fishburne' })
CREATE (carrieanne:Actor { name:'Carrie-Anne Moss' })
CREATE (keanu)-[:ACTS_IN { role : 'Neo' }]->(matrix1)
CREATE (keanu)-[:ACTS_IN { role : 'Neo' }]->(matrix2)
CREATE (keanu)-[:ACTS_IN { role : 'Neo' }]->(matrix3)
CREATE (laurence)-[:ACTS_IN { role : 'Morpheus' }]->(matrix1)
CREATE (laurence)-[:ACTS_IN { role : 'Morpheus' }]->(matrix2)
CREATE (laurence)-[:ACTS_IN { role : 'Morpheus' }]->(matrix3)
CREATE (carrieanne)-[:ACTS_IN { role : 'Trinity' }]->(matrix1)
CREATE (carrieanne)-[:ACTS_IN { role : 'Trinity' }]->(matrix2)
CREATE (carrieanne)-[:ACTS_IN { role : 'Trinity' }]->(matrix3)

8. Policz liczbę wierzchołków w grafie

MATCH (n)
RETURN "Hello Graph with " + count(*)+ " Nodes!" AS welcome;

9. Wyświetl tytuł i rok produkcji filmu „Matrix”

MATCH (movie:Movie { title: 'The Matrix' })
RETURN movie.title, movie.year;

10. Wyświetl nazwiska wszystkich aktorów uporządkowane alfabetycznie

MATCH (actor:Actor)
RETURN actor.name
ORDER BY actor.name;

11. Znajdź aktorów których nazwiska kończą sie na literę „s”

MATCH (actor:Actor)
WHERE actor.name =~ ".*s$"
RETURN actor.name;

12. Wyświetl wszystkie wierzchołki wraz z łączącymi je związkami

MATCH (n)-[r]->(m)
RETURN n AS from, r AS `->`, m AS to;

modyfikacja danych

13. Dodaj do grafu wierzchołek reprezentujący Ciebie

CREATE (me:User { name: "Mikolaj" })
RETURN me;

14. Dodaj do grafu swoją ocenę filmu „Matrix”

MATCH (me:User { name: "Mikolaj" }),(movie:Movie { title: "The Matrix" })
CREATE (me)-[:RATED { stars : 5, comment : "Uwielbiam ten film" }]->(movie);

15. Wyświetl swoje oceny filmów

MATCH (me:User { name: "Mikolaj" }),(me)-[rating:RATED]->(movie)
RETURN movie.title, rating.stars, rating.comment;

16. Dodaj do bazy swoją koleżankę/swojego kolegę

CREATE (friend:User { name: "Marek" })
RETURN friend;

17. Dodaj związek łączący Ciebie z koleżanką/kolegą. Poniższe polecenie wykonaj parę razy i sprawdź, czy tworzonych jest wiele związków

MATCH (me:User { name: "Mikolaj" }),(friend:User { name: "Marek" })
CREATE UNIQUE (me)-[friendship:FRIEND]->(friend)
RETURN friendship;

18. Dodaj sobie dziesięciu fikcyjnych przyjaciół

MATCH (me:User { name: "Mikolaj" })
FOREACH (i IN range(1,10)| CREATE (friend:User { name: "Friend " + i }),(me)-[:FRIEND]->(friend));

19. Wyświetl wszystkich swoich przyjaciół

MATCH (me:User { name: "Mikolaj" })-[r:FRIEND]->(friend)
RETURN type(r) AS friendship, friend.name;

wyszukiwanie w grafowej bazie danych

20. Znajdź wszystkie filmy w których grali aktorzy i aktorki występujący w filmie „Matrix”

MATCH (:Movie { title: "The Matrix" })<-[:ACTS_IN]-(actor)-[:ACTS_IN]->(movie)
RETURN movie.title, count(*)
ORDER BY count(*) DESC ;

MATCH (:Movie { title: "The Matrix" })<-[:ACTS_IN]-(actor)-[:ACTS_IN]->(movie)
RETURN movie.title, collect(actor.name), count(*) AS count
ORDER BY count DESC ;

21. Znajdź pary aktorów którzy wspólnie występowali

MATCH (:Movie { title: "The Matrix"})<-[:ACTS_IN]-(actor)-[:ACTS_IN]->(movie)<-[:ACTS_IN]-(colleague)
RETURN actor.name, collect(DISTINCT colleague.name);

22. Znajdź wszystkie ścieżki między Keanu Reevesem i Carrie-Anne Moss

MATCH p =(:Actor { name: "Keanu Reeves" })-[:ACTS_IN*0..5]-(:Actor { name: "Carrie-Anne Moss" })
RETURN p, length(p)
LIMIT 10;

23. Ogranicz poprzednie zapytanie jedynie do nazwisk i tytułów filmów

MATCH p =(:Actor { name: "Keanu Reeves" })-[:ACTS_IN*0..5]-(:Actor { name: "Carrie-Anne Moss" })
RETURN extract(n IN nodes(p)| coalesce(n.title,n.name)) AS `names AND titles`, length(p)
ORDER BY length(p)
LIMIT 10;

Etykiety i ograniczenia

24. Zdefiniuj ograniczenie unikalnościowe na tytule filmu

CREATE CONSTRAINT ON (movie:Movie) ASSERT movie.title IS UNIQUE

25. Załóż indeks na nazwisku aktora

CREATE INDEX ON :Actor(name)

26. Dodaj ponownie informację o tym, że Tom Hanks grał w „Bezsenności w Seattle”

CREATE (actor:Actor { name:"Tom Hanks" }),(movie:Movie { title:'Sleepless IN Seattle' }),(actor)-[:ACTED_IN]->(movie);

27. Dodaj, a następnie usuń, dodatkową etykietę opisującą Toma Hanksa

MATCH (actor:Actor { name: "Tom Hanks" }) SET actor :American;

MATCH (actor:Actor { name: "Tom Hanks" }) REMOVE actor:American;
ćwiczenie samodzielne

28. Pobierz poniższy kod aby utworzyć graf zawierający postacie z „Gry o Tron”

CREATE (westeros { name: "Westeros" }) 
CREATE (targaryen { house:"Targaryen" }),(stark { house:"Stark" }),(lannister { house:"Lannister" }),(baratheon { house:"Baratheon" }),(tully { house:"Tully" }) 
FOREACH (house IN [stark,lannister,baratheon,targaryen,tully] | 
 CREATE house-[:HOUSE]->westeros) 
 CREATE (danaerys { name:"Danaerys" }), danaerys-[:OF_HOUSE]->targaryen, 
     (drogo { name:"Khal Drogo" }), danaerys-[:MARRIED_TO]->drogo, 
     (tywin { name:"Tywin" }), tywin-[:OF_HOUSE]->lannister,
     (steffon { name:"Steffon" }), steffon-[:OF_HOUSE]->baratheon,
     (rickard { name:"Rickard" }), rickard-[:OF_HOUSE]->stark,
     (ned { name:"Eddard" }), ned-[:CHILD_OF]->rickard,
     (catelyn { name:"Catelyn" }), catelyn-[:MARRIED_TO]->ned, catelyn-[:OF_HOUSE]->tully,
     (jon { name:"Jon" }), jon-[:CHILD_OF]->ned 
FOREACH (child IN ["Robb", "Bran", "Arya", "Sansa", "Rickon"]| CREATE UNIQUE ned<-[:CHILD_OF]-({ name:child })-[:CHILD_OF]->catelyn) 
FOREACH (child IN ["Cersei", "Jamie", "Tyrion"]| CREATE UNIQUE tywin<-[:CHILD_OF]-({ name:child })) 
FOREACH (brother IN ["Robert", "Renly", "Stannis"]| CREATE UNIQUE steffon<-[:CHILD_OF]-({ name:brother })) 
FOREACH (child IN ["Joffrey", "Myrcella", "Tommen"]| CREATE UNIQUE tywin<-[:CHILD_OF]-(jamie { name:"Jamie" })<-[:CHILD_OF]-({ name:child })-[:CHILD_OF]->(cersei { name:"Cersei" })-[:CHILD_OF]->tywin) 
                           CREATE UNIQUE steffon<-[:CHILD_OF]-(robert { name:"Robert" })<-[:MARRIED_TO]-(cersei { name:"Cersei" })-[:CHILD_OF]->tywin 
                           CREATE UNIQUE ned<-[:CHILD_OF]-(sansa { name:"Sansa" })-[:PROMISED_TO]->(joffrey { name:"Joffrey" })-[:CHILD_OF]->cersei 
                           CREATE UNIQUE ned<-[:CHILD_OF]-(sansa)-[:MARRIED_TO]->(tyrion { name:"Tyrion" })-[:CHILD_OF]->steffon 

Napisz poniższe zapytania:

 • dla każdego rodu wyświetl kolekcję imion przedstawicielek i przdstawicieli rodu
 • wyświetl wszystkich potomków Rickarda Starka
 • wyświetl wszystkie osoby związane rodzinnie lub małżeńsko z rodem Lannisterów

30. Utwórz swoją własną grafową bazę danych opisującą postacie występujące w dowolnej książce polskiej autorki lub autora, oraz zdefiniuj relacje między tymi postaciami oraz dowolne inne cechy tych postaci (np. własności odnoszące się do miejsca zamieszkania, zawodu, czynności, itp.)

laboratorium-neo4j.txt · ostatnio zmienione: 2016/07/12 14:16 (edycja zewnętrzna)