Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


laboratorium-ost-zadanie

Oracle Semantic Technologies :: zadanie

Stwórz semantyczną bazę danych o rodzinie Simpsonów. Zdefiniuj w bazie danych encje reprezentujące poszczególne osoby, dla każdej osoby dodaj właściwość hasName. Poniżej zaprezentowano przykładowe typy związków jakie możesz wykorzystać (to jest przykład, można zdefiniować dowolne związki).

  • isParent (oraz podklasy isMother, isFather)
  • isFemale i isMale
  • na bazie cech isParent oraz isFemale i isMale zdefiniuj cechy isSister oraz isBrother, a także isGrandMother i isGrandFather
  • zdefiniuj cechę isChild jako odwrotną do cechy isParent
  • zdefiniuj cechę isAncestor jako równoważną cesze isParent, następnie zaznacz, że cecha isAncestor jest przechodnia.

Zbudowaną przez siebie bazę danych przetestuj na podstawie następujących zapytań:

  • wyświetl imiona dziadków Barta
  • wyświetl imiona sióstr Marge
  • wyświetl imiona wszystkich przodków Ling
  • wyświetl liczbę wnucząt Abrahama

jak zgłosić zadanie?

Zbuduj semantyczna rodzinę Simpsonów na swoim koncie w bazie danych. Do rozwiązania zadania możesz posłużyć się jako wzorcem rozszerzonym tutorialem dotyczącym OST. Zapisz powyższe zapytania w postaci perspektyw o nazwach Q1, Q2, Q3 i Q4 korzystając ze składni:

CREATE OR REPLACE VIEW Q1 AS
  SELECT ... FROM TABLE (SEM_MATCH(...) ...
UWAGA

W bazie danych Oracle 11g v.11.1 występuje błąd nr 6688356, który powoduje, że w trakcie próby utworzenia perspektywy pojawia się błąd wewnętrzny

BŁĄD w linii 4: ORA-00600: kod błędu wewnętrznego, argumenty: [17046], [0x182FC8F10], [0x2030BBF48], [1], [], [], [], []

Aby sobie poradzić z tym problemem proszę dodać do zapytania nieudokumentowaną opcję REWRITE=F zgodnie z zamieszczonym tutaj przykładem.

Za pomocą formularza zgłoś swój numer indeksu i nazwę konta w bazie danych, w których można będzie sprawdzić poprawność wyników odpytując perspektywy Q1, Q2, … Poprawna odpowiedź na każde z 4 pytań jest premiowana jednym punktem. Odpowiedzi można zgłaszać przez dwa tygodnie, do 26 października (niedziela), godz.23:59.

laboratorium-ost-zadanie.txt · ostatnio zmienione: 2016/07/12 14:16 (edycja zewnętrzna)