Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


laboratorium-pajek-zadanie-skisr

Pajek :: zadanie

Pobierz zbiór danych centrality_literature.paj (opisany tutaj) reprezentujący cytowania między artykułami naukowymi dotyczącymi miar centralności w sieciach społecznościowych. Krawędź między dwoma wierzchołkami reprezentuje cytowanie jednej pracy przez inną pracę. Zbiór danych liczy 129 artykułów naukowych i 599 cytowań.

Wykonaj następujące kroki:

  • wybierz najbardziej odpowiednią, Twoim zdaniem, miarę centralności dla tej sieci
  • wyznacz 3 najważniejsze artykuły naukowe (zgodnie z przyjętą przez Ciebie miarą centralności)
  • wykorzystaj serwis Google Scholar do znalezienia danych bibliograficznych wybranych przez Ciebie prac oraz plików *.pdf zawierających te prace
  • wykorzystaj serwis https://dbinbox.com/tsiss do umieszczenia znalezionych przez siebie prac (uwaga: nazwij plik zgodnie ze wzorcem etykieta_index.pdf, przykładowo, jeśli Twój numer indeksu to 12345 a dodawaną przez Ciebie pracą jest MorisSC-65, to Twój plik musi mieć nazwę MorisSC-65_12345.pdf)
  • umieść dane bibliograficzne znalezionych przez siebie prac w formularzu z odpowiedziami.
laboratorium-pajek-zadanie-skisr.txt · ostatnio zmienione: 2016/07/12 14:16 (edycja zewnętrzna)