Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


laboratorium-tulip

Analiza sieci społecznościowych w narzędziu Tulip

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z narzędziem Tulip i wykonanie prostych analiz przy jego wykorzystaniu. W pierwszej części zapoznajemy się z ogólnym interfejsem narzędzia. Tulip (http://tulip.labri.fr/TulipDrupal/) to modułowy program do analizy i wizualizacji danych relacyjnych, umożliwiający zarówno wykonywanie analiz sieciowych i uruchamianie różnych algorytmów, a także oferujący zaawansowane mechanizmy wizualizacji

podstawowe operacje

1. Uruchom narzędzie Tulip. Wybierz opcję Import z menu File i utwórz nowy graf typu Grid Approximation. Pozostaw domyślne wartości parametrów.

2. Zapoznaj się z podstawowym interfejsem narzędzia:

  • dodaj nowy wierzchołek i krawędzie
  • wyświetl fragment sieci
  • korzystając z algorytmu Id przypisz wierzchołkom i krawędziom unikalne identyfikatory, następnie korzystając z algorytmu To labels przypisz identyfikator wierzchołka do jego etykiety
  • zmień sposób rysowania sieci, eksperymentując z różnymi rozkładami (ang. layouts)

3. Wyznacz stopień każdego wierzchołka i zmodyfikuj wykres w taki sposób, aby wielkość wierzchołka była proporcjonalna do stopnia wierzchołka

4. Powtórz tę samą operację, tym razem wykorzystując pośrednictwo wierzchołków

5. Sprawdź efekt działania algorytmów Alpha Mapping i Color Mapping

wizualizacja sieci połączeń www

1. Korzystając z opcji importowania wybierz Web Site i pobierz 100 stron, poczynając od strony http://www.gazeta.pl (zaznacz w opcjach importowania chęć pobierania danych z serwerów zewnętrznych)

2. Przygotuj wizualizację sieci w taki sposób, aby uwypuklić wierzchołki o dużej wartości PageRank

wizualizacja sieci z atrybutami

1. Pobierz zbiór danych o bizonach i zapoznaj się z jego opisem

2. Zaimportuj sieć do Tulipa korzystając z opcji importu pliku CSV. Upewnij się, że w ostatnim kroku dokonujesz importowania krawędzi (New relations (edges) i że jest włączona opcja automatycznego tworzenia brakujących wierzchołków

3. Kliknij przycisk Add panel i dodaj nowy panel z histogramem. Wyświetl histogram częstotliwości zachowań dominujących między bizonami.

4. Dodaj panel Adjacency Matrix view i samodzielnie poeksperymentuj z opcjami wyświetlania macierzy sąsiedztwa

wizualizacja sieci z atrybutami geograficznymi

1. Pobierz zbiór danych o ruchu lotniczym w Europie

2. W pierwszej kolejności zaimportuj dane o lotniskach, w następnym kroku zaimportuj dane o połączeniach między lotniskami. Importując dane o połączeniach zwróć szczególną uwagę na poprawne skonfigurowanie procedury dopasowania krawędzi do wierzchołków:

3. Kliknij przycisk Add panel i dodaj panel z widokiem geograficznym, Korzystając z opcji konfiguracyjnych dokonaj odwzorowania atrybutów wierzchołków na szerokość i długość geograficzną.

4. Wykorzystaj algorytm Edge bundling do uporządkowania wizualizacji. Następnie, wyznacz centralność lotnisk wg. algorytmu PageRank i postaraj się uzyskać taką wizualizację mapy, która uwypukli najważniejsze lotniska.

zadanie samodzielne

1. Pobierz zbiór danych reprezentujący tezaurus Rogeta i zapoznaj się z opisem tego zbioru.

2. Załaduj zbiór danych do narzędzia Tulip, wyznacz rozkład stopni wierzchołków i wyświetl histogram tego rozkładu.

3. Eksperymentując z różnymi formami wizualizacji danych postaraj się uzyskać widok pokazujący hierarchiczną naturę tego zbioru

laboratorium-tulip.txt · ostatnio zmienione: 2018/04/03 20:12 przez mmorzy