Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


laboratorium-ucinet-zadanie-skisr

routes.jpg

Ćwiczenie samodzielne wykorzystuje zbiór Trade i powiązany z nim zbiór atrybutów Trade_Attributes. Główny zbiór przedstawia związki między 24 krajami na płaszczyźnie wymiany następujących dóbr: produktów (MANUFACTURED_GOODS), żywności (FOODS), materiałów (CRUDE_MATERIALS), oraz paliw i minerałów (MINERALS). Ostatnia macierz reprezentuje wzajemną wymianę dyplomatów (DIPLOMATIC_EXCHANGE). Wszystkie sieci są skierowane, binarne i niesymetryczne. Dodatkowo, zbiór Trade_Attributes zawiera dla każdego kraju: wzrost ludności w latach 1970-81, średni wzrost PKB per capita, procent ludności z wykształceniem średnim oraz konsumpcję energii elektrycznej per capita w 1981 roku. Zbiór danych został wybrany przez S.Wassermana i K.Faust z obszerniejszego zbioru 63 krajów przygotowanego przez Smitha i White'a w 1963 r.

 • Smith D and D White (1988). Structure and dynamics of the global economy: Network analysis of international trade 1965-1980. Unpublished Manuscript.
 • Wasserman S and K Faust (1994). Social Network Analysis: Methods and Applications.Cambridge University Press, Cambridge.
 • Otwórz plik Trade w programie UCI*Net i zapoznaj się z danymi, przeanalizuj zawartość macierzy.
 • Wyświetl sieć w programie NetDraw.
 • Wyznacz gęstość globalną sieci i gęstość z podziałem na grupy (atrybut GNP).
 • Wyznacz odległości między wszystkimi krajami na bazie relacji FOODS.
 • Wyznacz osiągalność poszczególnych węzłów na bazie relacji FOODS.
 • Dokonaj analizy jądra i obszarów peryferyjnych sieci na bazie relacji DIPLOMATIC_EXCHANGE.
 • Wyznacz zbiorcze miary centralności wszystkich krajów i znajdź te miary, które się ze sobą najsilniej korelują.
 • Znajdź kraje posiadające bardzo podobną pozycję względem miar centralności.
 • Wyznacz komplet miar dla sieci egocentrycznych.
 • Wyświetl sieć egocentryczną dla Stanów Zjednoczonych.
 • Wyznacz homofilię krajów względem atrybutu SCHOOLS.

Wyniki prześlij na adres maciej.piernik@cs.put.poznan.pl w formie raportu w formacie PDF. Twój raport nie powinien przekroczyć 4 stron A4.

laboratorium-ucinet-zadanie-skisr.txt · ostatnio zmienione: 2016/07/12 14:16 (edycja zewnętrzna)