Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


networkx_zadanie

got.jpg

Pobierz zbiór danych stormofswords.csv reprezentujący związki między postaciami w powieści „Pieśń lodu i ognia”. Waga krawędzi między wierzchołkami (reprezentującymi postacie) reprezentuje liczbę współwystąpień obu postaci w odległości nie większej niż 15 słów w tekście.

Zapoznaj się z profesjonalną analizą tego zbioru danych: "Network of Thrones"

Wykonaj ćwiczenie w środowisku Jupyter Notebook. Załaduj dane do Pythona korzystając z biblioteki NetworkX.

import networkx as nx
 
f = open('stormofswords.csv', 'rb')
 
G = nx.read_weighted_edgelist(f)
 
f.close()
 
print(G.nodes())

Przygotuj samodzielnie analizę sieci która powinna zawierać:

  1. wygenerowanie rankingu postaci względem stopnia
  2. wygenerowanie rankingu postaci względem pośrednictwa
  3. wygenerowanie rankingu postaci względem wektora własnego (PageRank)
  4. dowolną czytelną i atrakcyjną wizualizację sieci.

Rozwiązanie, w postaci notatnika *.ipynb prześlij na adres Mikolaj.Morzy@put.poznan.pl do 16 lipca 2017 (niedziela). Pamiętaj, aby notatnik zapisać we właściwym formacie (File → Download As → Notebook (ipynb)), nie przesyłaj pliku w formacie JSON!

networkx_zadanie.txt · ostatnio zmienione: 2017/06/26 00:28 przez mmorzy