Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


projekty

Przykładowe projekty zaliczeniowe

Poniżej znajduje się lista przykładowych projektów zaliczeniowych. Posiadacie Państwo dużą swobodę w wymyśleniu projektów, poniższe propozycje proszę traktować jako sugestie. Istotne jest, żebyście Państwo w twórczy sposób wykorzystali wiedzę zdobytą podczas laboratoriów i wykładów.

1. Akwizycja, przetworzenie, wizualizacja i analiza interesującego zbioru danych sieciowych (przykład podobnej analiy zrealizowanej w latach poprzednich znajduje się tutaj

2. Pull request do którejś z popularnych bibliotek analizy sieci na Githubie (propozycja implementacji prostego algorytmu, rozszerzenie funkcjonalności)

3. Prosta aplikacja wykorzystująca API dużej sieci społecznościowej (Twitter, Facebook, Google)

4. Prosta aplikacja wykorzystująca bazę wiedzy, np. graf konceptów (http://conceptnet.io, https://concept.research.microsoft.com/Home/Introduction)

5. Query expansion

Celem jest automatyczne rozszerzenie zapytania (w języku polskim) wydanego do wyszukiwarki lub wielu wyszukiwarek aby zwracały lepsze wyniki (np. więcej wyników), patrz tutaj [1]. Można np. rozszerzyć zapytanie o operatory logiczne (AND, OR) i synonimy wyrazów (np. pochodzące z tezaurusa Słowosieć [2] lub ConceptNet).

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Query_expansion [2] http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/

6. Fact checking, walidacja konkluzji/argumentacji.

Dwa warianty:

a) Wybór dowolnego wywiadu, artykułu, notatki blogowej oraz zamodelowanie wybranych faktów z artykułu oraz konkluzji jakie wypływają z tych faktów za pomocą języka OWL i sprawdzenie czy dana konkluzja jest rzeczywiście logiczą konsekwencją danych faktów (np. za pomocą wnioskowania w narzędziu Protege).

b) Wybór dowolnego wywiadu, artykułu, notatki blogowej oraz wyselekcjonowanie wybranych faktów z artykułu oraz konkluzji jakie wypływają z tych faktów i zaprojektowanie i przeprowadzenie eksperymentu crowdsourcingowego w celu walidacji przez „crowd” czy większość członków „crowd” zgadza się co do konkluzji. Ciekawe materiały na ten temat można znaleźć np. tutaj http://crowdtruth.org.

7. Zamodelowanie prostego, nowego schematu w formie podobnej do tych jakie można znaleźć w http://schema.org i dotyczącego zagadnień IoT, smart city, GIS.

projekty.txt · ostatnio zmienione: 2018/05/22 23:52 przez alawrynowicz