Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


sum-tpd

Technologie semantyczne i sieci społecznościowe

Prowadzący

Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
ul. Piotrowo 2
60-965 Poznań

Dodatkowe informacje związane z przedmiotem pojawiają się na Twitterze pod hashtagiem #tsiss

Miejsce przedmiotu w programie studiów

Przedmiot obieralny na II stopniu studiów uzupełniających magisterskich na kierunku Informatyka, skierowany do studentek i studentów specjalności Technologie przetwarzania danych (TPD)

Cele

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcjami i technologiami Web 2.0 (serwisy i sieci społecznościowe) i Web 3.0 (semantyczna sieć WWW) oraz nauczenie sposobów użytkowania i projektowania systemów wykorzystujących technologie semantyczne i społecznościowe.

Opis przedmiotu

Program przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia:

 • wprowadzenie do semantycznej sieci WWW (ang. Semantic Web) / Web 3.0, architektura semantycznej sieci WWW,
 • język opisu zasobów Resource Description Framework (RDF),
 • język reprezentacji wiedzy RDF Schema (RDFS), mikroformaty i standard RDFa, inicjatywa Linking Open Data (projekt DBpedia),
 • język reprezentacji ontologii Web Ontology Language (OWL)
 • język zapytań SPARQL
 • wprowadzenie do sieci społecznościowych
 • analiza sieci społecznościowych
 • identyfikacja wpływowych węzłów w sieciach społeczonściowych
 • wizualizacja sieci społecznościowych
 • adnotacje zasobów (ang. semantic tagging), semantyczne wyszukiwanie informacji (ang. semantic search), mash-ups
 • zastosowania technologii Web 2.0 i Web 3.0: programowanie API wybranych serwisów społecznościowych

Wymagane wiadomości

Znajomość podstawowych technologii internetowych (język XML), podstaw logiki, baz danych, podstaw reprezentacji wiedzy i automatycznego wnioskowania (sztuczna inteligencja), umiejętność programowania w języku Java.

Forma prowadzonych zajęć

Przedmiot obejmuje cykl wykładów i laboratoriów. Celem laboratoriów jest ilustracja zagadnień i technologii omawianych w trakcie wykładu. Spotkania laboratoryjne poświęcone są prezentacji poszczególnych narzędzi (Protege, Pajek, UCI*Net, Gephi, Tulip).

Metody oceny

Wykład i laboratorium otrzymują tę samą ocenę, która jest konsekwencją liczby wykonanych zadań. W trakcie semestru otrzymacie Państwo do zrealizowania 4 zadania. Zadania mogą być realizowane indywidualnie lub w parach.

liczba zadań ocena
4 bardzo dobry
3 dobry plus
2 dobry
1 dostateczny plus
obecność* dostateczny

* Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa. Obecność na laboratoriach jest obowiązkowa, przy czym można bez konsekwencji opuścić dwa zajęcia. Kolejne nieobecności trzeba nadrobić realizacją zadań.

Wykłady

 • 26.02 (M. Morzy): wprowadzenie do sieci społecznościowych slajdy
 • 26.02 (M. Morzy): miary sieci społecznościowych slajdy
 • 25.03 (M. Morzy): prawa potęgowe slajdy
 • 25.03 (M. Morzy): modele sieci slajdy
 • 22.04 (A.Ławrynowicz) : wprowadzenie do technologii semantycznych:
 • 22.04 (A.Ławrynowicz) : RDF
 • 22.04 (A.Ławrynowicz) : RDFS, OWL
 • 20.05 (A.Ławrynowicz) : sparql
 • 20.05 (A.Ławrynowicz) : bazy wiedzy

Laboratoria

Bibliografia

 1. Krzysztof Goczyła,Ontologie w systemach informatycznych, EXIT,2011
 2. Semantic Web Programming, John Hebeler, Matthew Fisher, Ryan Blace, Andrew Perez-Lopez, Mike Dean, Wiley, 2009
 3. Semantic Web for the Working Ontologist, Dean Allemang and Jim Hendler, Morgan Kaufmann , 2008
 4. A Semantic Web Primer, (2nd edition), Grigoris Antoniou and Frank van Harmelen, MIT Press, 2008
 5. Semantic Web for Dummies, Jeffrey T. Pollock, Wiley, 2009
 1. The Wealth of Networks : How Social Production Transforms Markets and Freedom, Yochai Benkler, Yale University Press, 2006 (książka za darmo)
 2. Networks, crowds, and markets: Reasoning about a highly connected world Easley, David, and Jon Kleinberg. Cambridge University Press, 2010 (książka za darmo)
 3. Introduction to social network methods, Robert Hanneman, Mark Riddle, 2005 (książka za darmo)
 4. Social Network Analysis Methods and Applications, Stanley Wasserman, Katherine Faust, Cambridge University Press, 1994
 5. Network Science, Albert-László Barabási
sum-tpd.txt · ostatnio zmienione: 2017/06/26 00:05 przez mmorzy