Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


zadanie-twitter

Analiza sentymentu przy użyciu Twittera i R

Celem zadania jest przygotowanie raportu zawierającego analizę historii edycji wybranej strony z Wikipedii. W tym celu wykonaj następujące kroki:

  • zapoznaj się ze szczegółowym tutorialem pokazującym wykorzystanie języka R i pakietu twitteR do pobrania danych z Twittera
  • zapoznaj się z pojęciem RMarkdown (jeśli korzystasz z narzędzia RStudio, możesz też spojrzeć na knitr)
  • wybierz dowolną celebrytkę/dowolnego celebrytę z anglosaskiego obszaru kulturowego, upewnij się, że wybrana przez Ciebie osoba jest aktywna na Twitterze
  • przeprowadź analizę, której wynikiem będzie ocena globalnego sentymentu wyrażanego w odniesieniu do wybranej osoby przez użytkowników Twittera
  • utwórz w serwisie GitHub repozytorium i umieść w nim dokument w RMarkDown opisujący przygotowaną przez siebie analizę.
  • prześlij na adres Mikolaj.Morzy@put.poznan.pl odnośnik do utworzonego repozytorium
zadanie-twitter.txt · ostatnio zmienione: 2016/07/12 14:16 (edycja zewnętrzna)